Volná místa

Výběrové řízení na pozici člena představenstva JMM a.s.

 

Jihoměstská majetková a.s., Tererova 1356/6a, 149 00, Praha 4 – Chodov, vyhlašuje výběrové řízení na pozici člena představenstva akciové společnosti.

 

Nabízíme Vám:

 • zázemí české společnosti s více jak desetiletou tradicí na trhu;
 • perspektivní a zajímavou práci s možností vysoké míry seberealizace a spoluodpovědnosti za výsledky práce.

 

Požadavky:

 • dosažené vysokoškolské vzdělání (ideálně v ekonomickém oboru);
 • praktické zkušenosti z provozování vlastní praxe (auditor, daňový poradce – min. 5 let) nebo jako zaměstnanec auditorské společnosti;
 • zkušenosti s řízením pracovního kolektivu (5 a více podřízených);
 • pokročilá praxe při práci v prostředí Microsoft Excel;
 • znalost obchodního a pracovního práva, orientace v legislativě akciových společností;
 • časová flexibilita.

 

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo trvalého pobytu zájemce, tel. nebo e-mailové spojení uchazeče,
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího občana),
 • datum a podpis zájemce,

 

Součástí přihlášky bude:

 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
 • cizí státní příslušník je povinen předložit obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášku s požadovanými doklady v elektronické podobě zašlete nejpozději do 31. 8. 2021, a to prostřednictvím e-mailu na prokopO@praha11.cz.

 

 

 

 

Kontaktujte nás  Kontaktní adresa

  Tererova 1356/6a
  149 00 Praha 4

  E-mail: info@jihomestska.cz

  Sociální sítě