Havarijní služba

Společnost Jihoměstská majetková a.s. zajišťuje smluvně pro své zákazníky od 1. poloviny roku 2013 havarijní službu.

 

Jedná se o odstraňování havarijních stavů v plném rozsahu, pokud je to technicky možné v daný okamžik, případně jsou provedena taková opatření, kterými se zabrání vzniku škod na majetku či zdraví osob. Havarijní služba spočívá v odstranění závad na rozvodech a zařízeních elektro, vody včetně odpadního potrubí, ústředního vytápění a plynu. Službu zajišťujeme prostřednictvím mobilní linky v pracovních dnech od 16:00 do 08:00 hodin a nepřetržitě čtyřiadvacet hodin denně o sobotách, nedělích a svátcích.

Telefon na havarijní službu

222 266 564

Havarijní službu chápeme jako nezbytný doplněk spravovaných nemovitostí či jako rozšířený výkon technické správy. V případě zájmu o tuto službu s příslušným Společenstvím vlastníků jednotek či Bytovým družstvem uzavřeme smluvní vztah, ve kterém je definována smluvní cena.

 

Ve smlouvě jsou také definovány povinnosti smluvních stran včetně doby dojezdu na zajištění havarijní opravy, tj. do jedné hodiny po nahlášení havarijní situace oprávněnou osobou na výše uvedený mobilní telefon. Paušální cena za jednotku je hrazena formou splátkového kalendáře, který je nedílnou součástí smlouvy.

 

Ostatní ceny za havarijní zásah v bytě jsou hrazeny vlastníkem jednotky na místě zásahu či nájemcem bytu ve znění platné legislativy, případně Společenstvím vlastníků jednotek za zásah havarijního charakteru ve společných prostorách domu.

Kontaktujte nás

  Horká linka

  +420 222 266 564

   

  Kontaktní adresa

  Tererova 1356/6a
  149 00 Praha 4

  E-mail: info@jihomestska.cz

  Sociální sítě