Multifunkční dohledové centrum (MDC)

MDC nyní zajištuje kompletní správu, provoz a monitoring kamerového systému MČ Praha 11, zahrnující především objekty mateřských a základních škol a dalších vybraných objektů ve vlastnictví MČ. Totéž zajištuje pro své klienty z řad BD a SVJ. Ve spolupráci s policií umožnuje vyčtení záznamů a snižuje tak riziko kriminality a s ní souvisejícím vzniku škod na majetku.

 

MDC také zpracovává výstupy z elektronického požárního a zabezpečovacího systému umístěných ve spravovaných objektech, dle potřeby zajištuje výjezd složek IZS.

 

MDC zajišťuje provoz havarijní služby 24hod denně.

 

MDC prostřednictvím online přístupů provádí nonstop monitoring spotřeb energií ve spravovaných objektech, což jednak umožňuje provádět analýzu dlouhodobých spotřeb a navrhnout vhodná úsporná opatření, a především díky online monitoringu umožňuje okamžitý zásah např. při úniku vody a zabraňuje tak větším škodám na majetku.

 

Společnost Jihoměstská majetková a.s. nabízí a zajišťuje prostřednictvím MDC následující činnosti:

  • správa a monitoring kamerových systémů
  • provoz bezpečnostních systémů (EPS, EZS)
  • havarijní službu
  • monitoring spotřeb energií

 

Spolupracujeme

 

Zajištění on-line přehledu spotřeby energií (detekce nadměrné spotřeby energií; únik vody, apod.).

 

Preferovaný dodavatel EPS systému.

 

Zajištění monitoringu a řízení dálkového a lokálního tepla.