O společnosti

2015 až současnost

Koncem roku 2014 po volbách byl do společnosti nasazen krizový management, který měl za úkol restrukturalizaci společnosti. Po hloubkových auditech, personálních změnách se podařilo během necelého půl roku společnost stabilizovat a razantně zvýšit její efektivitu. Již v pololetí roku 2015 se toto odrazilo na výrazném růstu zisku, který se vyšplhal přes 6 milionů Kč při razantním snížení mandátních odměn z města. V průběhu roku 2015 měla společnost navíc na starosti kompletní údržbu zeleně na kterou musela zakoupit rozsáhlou a drahou techniku a výrazně posílit personální obsazení ve středisku zeleně.

Cílem společnosti Jihoměstská majetková a.s. je poskytovat profesionální služby v oblasti správy bytového a nebytového fondu různého vlastnictví. Klademe si za cíl vytvořit otevřenou organizaci, která bude schopna využívat potencionál zřizovatele a bude prospěšná Městské části Praha 11 i obyvatelům Jižního Města.

Naše společnost vlastní certifikáty norem ISO, které jsou systémovou zárukou profesionálního přístupu ke klientovi.

  • ČSN EN ISO 9001: 2009 Systém managementu jakosti
  • ČSN EN ISO 14001: 2005 Systém environmentálního managementu

Za Jihoměstskou majetkovou a.s.
Ing. Ondřej Prokop, předseda představenstva

2009 – 2014

V průběhu let 2009 až 2011 jsme převzali do správy dalších cca 2 250 bytů. Celkový počet spravovaných jednotek tak dosáhl počtu 3 650. V průběhu roku 2014 se navíc společnost začala zabývat také údržbou zeleně vybraných lokalit Jižního Města.

2008

Začátkem roku 2008 společnost Jihoměstská majetková a.s. zahájila svojí činnost převzetím části nebytového fondu ve vlastnictví Městské části Praha 11. Jednalo se o správu mateřských a základních škol, poliklinik a dalších nebytových objektů. Správa je vykonávána na základě Mandátní smlouvy. Na jaře 2008 společnost Jihoměstská majetková a.s. přebírá do správy část bytového fondu ve vlastnictví Městské části Praha 11. Jednalo se o cca 1 400 bytových jednotek. Zároveň byl v tomto období zahájen provoz multifunkčního dohledového centra (MDC), které je umístěno v objektu Anny Drabíkové 878. V rámci této činnosti je monitorováno okolí mateřských škol, které prošly v roce 2007 celkovou regenerací. V roce 2008 byly napojeny na MDC nově regenerované základní školy. MDC již také monitoruje většinu bytových domů ve vlastnictví Městské části Praha 11.

2007

Koncem roku 2007 byla založena společnost Jihoměstská majetková a.s., která je 100% vlastněna Městskou částí Praha 11, a to za účelem správy bytového a nebytového fondu a zabezpečení provozu multifunkčního dohledového centra v rámci programu Bezpečné Jižní město.

Certifikáty

ISO-9001

Zobrazit

ISO-14001

Zobrazit