Příprava a realizace staveb

Zajišťuje komplexní služby při přípravě a realizaci stavebních prací s ohledem na platnou legislativu jak pro MČ Praha 11 tak i ostatní klienty naší společnosti. Zaměřuje se také na zajištění financování akcí pomocí dotačních titulů a na přípravě zavedení standardu BIM.

 

Pro klienty zajišťujeme:

 • Zformulování požadavků klienta a jejich následnou kontrolu při přípravě,
 • Zajištění dokumentace včetně zastupování při schvalovacích jednáních s dotčenými orgány státní správy,
 • Příprava rozpočtu,
 • Návrh financování (přehled aktuálních dotačních titulů apod.),
 • Výběr zhotovitele,
 • Technický dozor investora,
 • Zastupování klienta při realizaci včetně zapracování změn dle požadavků klienta,
 • Kontrola čerpání finančních prostředků v průběhu realizace stavby.

 

 

Naší prioritou je komfort a spokojenost klienta.

 

Kontaktujte nás

  Kontaktní adresa

  Tererova 1356/6a
  149 00 Praha 4

  E-mail: info@jihomestska.cz

  Sociální sítě