Jak uzavřít smlouvu?

V případě, že se rozhodnete pro uzavření smlouvy o podnájmu parkovacích prostor v garážích Opatovská, Vojtíškova a Hráského s ohledem na nově zavedený rezervační systém pro přidělování volných parkovacích míst, je zapotřebí:

 

1. Vaše rozhodnutí projevit elektronickou formou na stránkách JMM a.s. -> uvést Vaše tel. číslo a tovární značku vozidla, s kterým u nás hodláte parkovat. Svůj požadavek můžete zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře „Kontaktujte nás“ nebo přímo na e-mail: info@jihomestska.cz. Na základě Vašeho požadavku budete informováni prostřednictvím e-mailu o zařazení do rezervačního systému s přiděleným rezervačním číslem.

 

2. Po uvolnění parkovacího místa v požadovaných garážích Vás kontaktujeme a vedoucí garáží s Vámi sjedná termín osobní návštěvy pro prohlídku parkovacího místa. (Opatovská: +420 722 158 064, Vojtíškova: +420 722 068 722, Hráského: +420 734 232 801). Po vybrání parkovacího místa Vám bude vydán „Záznam o přidělení parkovacího místa“ s údaji pro sepsání smlouvy.

 

3. Termín pro sepsání smlouvy je nutno si PŘEDEM telefonicky domluvit na tel. čísle +420 736 484 247

 

4. K podpisu smlouvy si s sebou prosím přineste:

 • záznam o přidělení parkovacího místa,
 • předávací protokol s údaji o parkovací kartě a parkovacím místě (vyplní obsluha daného parkoviště),
 • malý technický průkaz (Osvědčení o registraci vozidla),
 • v případě, že budete požadovat slevu z ceny za parkování z důvodu, že jste držitelem průkazu ZTP, ZPT/P, přineste platný průkaz s sebou,
 • bude-li smlouva evidována na právnickou osobu nebo na osobu fyzickou podnikající, pak je potřeba doložit, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list.

 

5. V předem dohodnutý termín s Vámi bude v kanceláři sepsána smlouva o podnájmu parkovacích prostor.

 

6. Prostory garáží můžete užívat od data uvedeného na smlouvě.

 

Upozornění: Smlouvy pro firmy a podnikající fyzické osoby musí podepisovat osoba k tomuto úkonu oprávněná. Tedy osoba, která je na výpisu z obchodního rejstříku, případně na živnostenském listu. V případě, že bude smlouvu podepisovat jiný zástupce společnosti, je potřeba doložit ověřenou plnou moc k tomuto úkonu.

 

Kontaktujte nás

  Horká linka

  +420 222 266 564

   

  Kontaktní adresa

  Tererova 1356/6a
  149 00 Praha 4

  E-mail: info@jihomestska.cz

  Sociální sítě