Jak uzavřít smlouvu?

V případě, že se rozhodnete pro uzavření smlouvy o podnájmu parkovacích prostor v garážích Opatovská a Vojtíškova je zapotřebí:

 1. osobně se dostavit do garáží a u obsluhy si vyžádat aktuální informaci o volných parkovacích místech
 2. po vybrání parkovacího místa Vám bude vydán předávací protokol s potřebnými údaji pro sepsání smlouvy
 3. termín pro sepsání smlouvy je potřeba si PŘEDEM telefonicky domluvit v kanceláři společnosti na telefonním čísle +420 223 016 814 nebo +420 736 484 247

 

K podpisu smlouvy si s sebou přineste

 • předávací protokol s údaji o parkovací kartě a parkovacím místě
 • malý technický průkaz ( Osvědčení o registraci vozidla)
 • v případě, že budete požadovat slevu z ceny za parkování z důvodu, že jste držitelem průkazu ZTP, ZPT/P, přineste platný průkaz s sebou
 • bude–li smlouva evidována na právnickou osobu nebo na osobu fyzickou podnikající, pak je potřeba doložit, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list

 

V předem dohodnutý termín s Vámi bude v kanceláři sepsána smlouva o podnájmu parkovacích prostor. Prostory garáží můžete užívat od data uvedeného na smlouvě. Smlouvy pro firmy a podnikající fyzické osoby musí podepisovat osoba k tomuto úkonu oprávněná. Tedy osoba, která je na výpisu z obchodního rejstříku, případně na živnostenském listu. V případě, že bude smlouvu podepisovat jiný zástupce společnosti, je potřeba doložit ověřenou plnou moc k tomuto úkonu.

 

V případě, že je Vám cokoliv na tomto postupu nejasné, či požadujete podrobnější informace, kontaktujte nás na výše uvedených telefonních číslech.

Kontaktujte nás  Horká linka

  +420 222 266 564

   

  Kontaktní adresa

  Tererova 1356/6a
  149 00 Praha 4

  E-mail: info@jihomestska.cz

  Sociální sítě